Mii de îngeri din paradisul cerului

Ganden Hla gyema

Rugăciunea Lamei


 

Din inima Lordului a miilor de îngeri
Care în paradisul cerului locuiesc
*Vino, Lobsang Drakpa, vino la mine
Rege atotștiutor al Dharmei
Vino cu fiii tăi, călărind pe un nor
Pufos ca zăpada de pe piscul munților.*

Scumpa mea Lama, cu zâmbet de iubire
Șezi în fața mea, pe tronul de lei purtat,
Pe perne de lotus și lumina Lunii,
Continuă să mă înveți mereu mii de ani de acum înainte.
Nobilă sursă de binecuvântări,
Nimic nu este mai presus de tine
Cu care binefaceri să acumulez.

Marea ta înțelepciune cuprinde
Tot ceea ce este de știut.
Perlele învățăturii tale sunt nestemate
La urechile celor binecuvântați.
Faima corpului tău
În lumina aurei ce te înconjoară, strălucește.
Numai văzându-te,
Numai auzindu-te,
Numai amintindu-mi de strălucirea chipului tău,
Mă face să mă aplec și binecuvântările tale să le primesc.

*În inima mea, un ocean imens de ofrande îți ofer ție,
Precum norul ce acoperă tot cerul,
Tămâie dulce mirositoare,
Diverse flori, parfumuri și lămpi de lumină,
Și orice lucru ce simțurile ți le îmbie.
Pe toate ți le ofer ție, sursă a binefacerilor mele,
Ca dar pentru a-ți face plăcere.*

Din adâncul inimii mele regret profund,
Și în fața ta mă confesez
Despre orice rău, până și pe cel mai mic,
Ce cu gândul, vorba și fapta l-am înfăptuit,
Orice păcat pe care-l port cu mine din vremurile de demult,
Și în special cele trei tipuri de jurăminte
Pe care le-am încălcat.

În aceste vremuri degenerate, mari eforturi ai făcut
Și știință multă ai acumulat.
Cele opt gânduri lumești, pe toate le-ai eliminat
Și te-ai folosit bine de toate ocaziile vieții ce s-au ivit.
Salvatoarea noastră,
Inimile noastre sunt pline de bucurie
Și îți mulțumim pentru imensa muncă ce ai înfăptuit.

Scumpi și sfinți învățători,
Învăluiți-vă corpurile voastre dharmice
De nori groși de înțelepciune și multă iubire,
Și faceți să curgă cu putere
Ploaie de învățături cuprinzătoare și profunde
Peste pământul discipolilor voștri devotați,
După pregătirea și ale lor capacități.

Fie ca această faptă bună de a mă ruga
Să fie binecuvântare Dharmei și întregii creații.
În mod special aici mă voi ruga
Ca mulți ani de acum încolo să pot purta
Lumina, esența cuvântului și a
Învățăturilor lui Je Tsongkapa cel strălucit.

Ochilor iubirii – tezaurul iubirii fără obiect,
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte,
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armată de demoni,
Lui Tsongkapa – diamantul coroanei înțelepților din țara zăpezii,
La picioarele lui Je Tsongkapa, mă prosternez.

_____________________________________________________

De-aș putea să-mi dezvolt înțelepciunea  învățării, reflecția și meditația,
De-aș putea să-mi sporesc abilitățile de a preda  teoriile, de a le clarifica și înțelesurile lor de a le explica.
De-aș putea obține rezultatele căii și cele  finale,
Fie să ajung repede ca tine.

De s-ar trezi în mine înțelepciunea contopirii  vacuității cu extaza,
De mi-aș elimina atașamentul greșit de  realitatea aparentă,
De mi-aș elimina din inima mea orice îndoială  față de scripturi,
Fie să ajung repede ca tine.
                                                                                         * de 3 ori
_____________________________________________________

Datorită ofrandei mele exterioară, interioară și  secretă,
Din inima sfântă a Lamei mele izbucnesc raze  albe de lumină,
Prin creștetul capului pătrund și se topesc în  mine.
Lumina albă curge prin mine și aduce cu ea 
Nectar alb, ca laptele,
Ce mă curăță de orice boală, orice lucru ce  dăunează, orice pată, orice obstacol,
Și îmi lasă corpul curat și sclipitor ca un cristal.

Nectar auriu-roșcat aduce cu ea, acum  înțelepciunea supremă;
Particulele de lumină sub forma Vocii blânde și  glorioase apar,
Lumina limpede aduce cu ea din toate direcțiile 
Înțelepciunea sublimă a tuturor Buddha și ai lor  copii.
Corpul ei sfânt cu corpul meu se contopește,
Și mă binecuvântează cu un val imens de înaltă  înțelepciune,
Ce înțelege sensul adânc al scrierilor înțelepte.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea.
Șezi, te rog, pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să ajung să am corpul, vorba și mintea ta sublimă.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea.
Șezi, te rog, pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să realizez obiectivele căii și cele finale.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea.
Șezi, te rog, pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta,
Rămâi cu mine până în ziua
În care samsara se va termina.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Fie să apară mărele Tsongkapa
Și să mă îndrume pe Calea cea mare,
Giuvaer al învățăturilor celor victorioși,
Și niciodată să nu mă îndepărtez de ea.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Niciodată să nu mai fiu separată de învățători desăvârșiți
Și permite-mi să mă scald mereu
În lumina glorioasă a Dharmei.

Fie ca să pot finaliza pe orice cale sau nivel
Cunoașterea și toate virtuțile mele,
Și astfel, repede să ajung
Să fiu eu însămi cea care poartă Diamantul îl poartă.

 

Mantra lui Je Tsongkapa

Ochilor iubirii – tezaur iubirii fără obiect1,
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte2,
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armata de demonii3,
Lui Tsongkapa – diamantul coroanei înțelepților din țara zăpezii,
La picioarele lui Je Tsongkapa, mă prosternez.

1Chenrezik
2Manjusri
3Vajradhara

Je Tsongkapa
Je Tsongkapa