6. Cele trei căi principale

de Je Tsongkapa

La picioarele strălucitului meu învățător Manjushri, mă prosternez.


1.
Esența învățăturilor înalte a celor victorioși,
Căile copiilor lor sfinți,
Deschiderea porții celor norocoși căutători de libertate –
Toate acestea am sa ți le explic cât am să pot mai bine.


2.
Când dorința pentru plăcerile vieții în inima ta au încetat,
Recunoștința pentru viața abundentă și timp liber s-a intensificat
Și pe drumurile celor victorioși conștiința s-a îndreptat
Asculta cu mintea pură, prietene binecuvântat.


3.
Fără renunțare pură, nu vei putea să-ți încetezi
Pasiunea pentru plăcerile lumești
Din acest ocean al vieții,
Dorul pentru viață este cea
Ce înlănțuie orice ființă.
Si pentru asta, prietene, mai întâi
Caută ca la renunțare să ajungi.

4.
Greu este de găsit o  viață de resurse și oportunități
Și pe de altă parte – este atât de scurtă.
Reflectă mult la asta,
Pentru a-ți stăvili dorința pentru aceasta viață.

5.
Gândește-te mereu cum
Fapta și al ei fruct
Împreună vin după tine,
Ciclul suferinței
Și dorul pentru viața viitoare
Încetează să le mai dorești.

6.
Când în acest astfel vei medita și dorul
Pentru plăcerile lumești, nici o clipă nu-l vei mai simți
Și zi și noapte în inima ta vei aspira
Ca eliberarea să o obții,
Numai atunci, renunțarea o vei găsi.


7.
Singură renunțarea, nu te poate aduce
La extazul total al lui Buddha,
La extazul iluminării complete,
Decât dacă este legată
De cea mai pură aspirație;
Și numai astfel își dezvoltă
Înțelepții marea dorință de iluminare.

8.
Târâte de curenții celor patru râuri tumultoase,
Legate de lanțurile faptelor trecute,
Datorită atașamentului de sine, în celule de oțel sunt înghesuite,
Și în obscuritatea ignoranței sunt scufundate.


9.
În roata vieții nesfârșite, se renasc ele mereu,
Nașterea lor, torturată este ea de cele trei suferințe.
Amintește-ți în permanență

De durerea mamelor tale și tot cea ce li se întâmplă,
Și încearcă, să-ți dezvolți aspirația cea mai înaltă.

10.
Chiar daca renunțarea sau aspirația ți le-ai dezvoltat
Dacă nu ai înțelepciunea ce înțelege realitatea în mod corect
Nu vei putea tăia rădăcinile ciclului morții și al vieții.
Fă eforturi, deci, existența dependentă să o înțelegi.


11.
Daca ai putea discerne ca în interiorul și în afara roții
Legea cauzei și a afectului niciodată nu a eșuat
Și fiecare fenomen și obiect este supusă ei,
Cu timpul fermitatea apariției o vei contesta și va dispărea.
Atunci vei ști că pe drumul ce-i face plăcere lui Buddha, tu pășești.

12.
Dacă încă nu ai realizat gândul celui iluminat
Atâta vreme când cele doua îți par a fi separate:
Ivirea lucrurilor, existenta lor condiționată, fără greș
Și a lor vacuitate, lipsite sunt ele de orice identitate.

13.
Va veni ziua, în care cele două nu vor mai fi separate,
Ziua in care unul singur vor deveni.
Înțelegerea desăvârșită a existenței condiționate,
Ea însăși va distruge conceptul atașării tale de obiecte.
Și atunci analiza percepției corecte va fi completă.

14.
În plus, înțelegerea aparenței
Va împiedica extrema existență,
Iar înțelegerea vacuității – pe cea a nonexistenței.
Și dacă vei vedea cum vacuitatea și dependența de lume,
Mână în mână merg, nu vei mai aluneca niciodată
În punctele de vedere extreme.

15.
Când ai înțeles bine, ca si mine
Punctele esențiale ale
Fiecărei căi principale,
Mergi, fiul meu, să te izolezi
Și depune eforturi multe
Ca dorința supremă din inima ta
Să ți-o împlinești.

Je Tsongkapa

6. Dedicația
Datorită faptei mele bune
Pe care am făcut-o chiar acum,
Fie ca toate ființele

Să-și desăvârșească
Colecția de merite și înțelepciune.

Și astfel, să dobândească,
Cele două corpuri sublime
Ce numai din cele două se înfăptuiesc.

5. Opt versete de antrenare a minții


Eight Verses for Developing the Good Heart,
written by the Kadampa Geshe named Diamond Lion,
from the Plains of Langri

Geshe Langri Tangpa, Dorje Senge

1. Fie ca să învăț de a prețui orice ființă vie
Mai mult decât perla ce îndeplinește orice dorință
Și în inima mea cu drag să o păstrez
Pe calea împlinirii țelului meu suprem.

2. Cu oricine voi fi, și în orice loc mă voi găsi
Fie ca să pot, din toată inima mea,
Să mă văd pe mine însă(u)mi inferioară(inferiror)
Și pe celălalt superior.

3. Fie ca pe tot parcursul zilei să fiu atentă(atent)
La orice gând negativ sau răutăcios ce în minte se ivește,
Și cu toată puterea, pe loc să-l stăvilesc
Fiindcă el mă rănește și pe mine dar și pe cel de lângă mine.

4. Rareori de oameni răi când mă lovesc
Chinuiți de fapte rele și durere
Fie ca în inima mea să învăț să-i prețuiesc
Căci rari sunt ei și greu de găsit, ca și o mină de aur.5. Când cel cu inima plină de gelozie
Mă rănește și insultă
Fie  să pierd eu
Și el să fie în câștig.

6. Atunci când spre prietenul meu mă îndrept
Cu speranța ca la necaz să mă ajute
Și în loc de asta, un mare prejudiciu îmi va aduce.
Fie ca să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.

7. Pe scurt, fie ca pe orice cale să pot dărui
Tuturor mamelor mele, tot ajutorul și bucuria
Și în secret, cu modestie, asupra mea să pot lua
Toata suferința și durerea lor.

8. Fie ca toate acestea să nu mai fie niciodată pătate
De cele opt gânduri lumești
Și fie ca totul ca o iluzie să percep
Și de lanțurile atașamentului eu însă(u)mi, să mă eliberez.

4. Sursa binefacerilor mele


Guru Rinpoche, Buddha Shakyamuni, Lama Tsongkhapa

1. Sursă a binefacerilor mele,
Buna și scumpa mea învățătoare
Binecuvântează-mă în primul rând să văd și să înțeleg
Că o relație apropiată de tine
Este însăși esența drumului meu,
Permite-mi să perseverez în a te servi cu devotament
Din tot sufletul și cu tot respectul meu.

2. Binecuvântează-mă din nou, de a realiza
Că viața pe care o trăiesc acum
De multe oportunități și timp liber,
Este infinit de rară și greu de obținut.
Permite-mi să aspir zi și noapte
Ca pe ea la maximum sa o folosesc.

3. Corpul și viața mea sunt trecătoare
Precum bulele din spuma unui val.
Binecuvântează-mă să-mi amintesc că moartea
În fiecare clipă se apropie să mă distrugă.
Binecuvântează-mă să găsesc sigur înțelegerea
Precum totalitatea faptelor mele, albe sau negre
Și efectele lor ce mi le vor aduce
După moartea mea, ca o umbră mă vor urmări.

4. Permite-mi să fiu atentă și să opresc
Toate greșelile și nedreptățile mele, chiar și cele mai mici
Și astfel, să-mi amintesc și să perseverez
În a efectua absolut fiecare faptă nobilă
Din multele pe care le pot face.

5. Binecuvântează-mă să percep că este o curată nebunie
Să fug după bunuri materiale care niciodată nu mă satisfac.
Precum trestia de zahăr, mă susțin
Iar natura lor înșelătoare, sursa tuturor suferințelor, ele sunt.
Te rog, ajută-mă să pot simți pe deplin
Acel dor intens pentru fericirea de libertate.

6. Binecuvântează-mă ca mulțimea gândurilor mele pure
Să mă conducă cu multă atenție pe căile de urmat,
Și astfel, să-mi amintesc că niciodată să nu încalc
Jurămintele de moralitate ce mi le-am luat.
Permite-mi să plasez standardele morale
Ca baza a practicii mele.
Pentru că ele sunt rădăcinile adânci
Ale Dharmei, ale învățăturilor lui Buddha.

7. Am reușit să alunec în marea suferință a vieții.
Binecuvântează-mă să văd că fiecare ființă vie,
Ca și mama mea fiind,
În marea durere și agonie, ca și mine, a căzut.
Permite-mi să practic înalta dorință
De a atinge iluminarea, pentru a o scoate din suferință.8. Binecuvântează-mă să văd clar
Că numai dorința în sine nu este suficientă.
Nici calea spre iluminare singur nu o pot finaliza
Fără o practică temeinică a celor trei moralități.
Dă-mi dorința fermă de a mă educa  
Pe aceleași căi ca și ale copiilor victorioși.

9. Lasă-mă să obțin repede
Drumul cunoașterii și a liniștii,
O minte ce nu este distrasă de obiectele greșite
Și care înțelege semnificația perfectă
Printr-o analiză corespunzătoare.


10. Odată ce m-am instruit să devin un lucru demn
Al căilor deschise tuturor,
Binecuvântează-mă și permite-mi să intru cu ușurință
Pe calea de Diamant
Cea mai înaltă și mai nobilă dintre toate,
Poartă de intrare a celor binecuvântați și nobili aleși.

11. Și astfel după ce de poartă am trecut
Binecuvântează-mă să cunosc în mod cert
Că păstrarea impecabilă a fiecărei îndrumări
Este condiția de bază a ambelor realizări.
Permite-mi, ca jurămintele luate,
Ca pe ochii mei din cap, să le păstrez.

12. Binecuvântează-mă să realizez punctele principale,
Esența căilor secrete,
Cu precizie, și pe ambele nivele.
Permite-mi să acționez după sfatul celor sfinți
Ca toate eforturile să le depun și niciodată să nu părăsesc
Practica de “Patru ori”,
Superioară fiind dintre toate.


13. Binecuvântează-mă și dă-i învățătorului meu spiritual
Care pe drumul meu cel bun, mă orientează,
Și tuturor prietenilor mei, ce mă însoțesc pe calea ce o urmez,
De o viață lungă și fructuoasă, să aibă parte.
Binecuvântează-mă și pune capăt pentru totdeauna
Tuturor obstacolelor mele,
Interioare sau exterioare, ce m-ar putea opri.


14. De-a lungul vieților ce le voi trăi
Binecuvântează-mă să nu mai fiu
Niciodată separată de învățători desăvârșiți.
Și permite-mi să mă scald mereu
În lumina glorioasă a Dharmei.


15. Binecuvântează-mă ca să mă educ
Pe orice cale sau nivel și fiecare calitate nobilă
La perfecțiune să o aduc
Și astfel, repede să ajung
Să fiu eu însămi cea care Diamantul îl poartă.

3b. Mii de îngeri din paradisul cerului – Lama masculin

Ganden hlagyama


Din inima Lordului a miilor de îngeri
Care în paradisul cerurilor locuiesc
Vino, Lobsang Drakpa, vino la mine
Rege atotștiutor al Dharmei
Vino cu fii tăi, călărind pe un nor
Pufos ca zăpada de pe piscul munților.

Scumpul meu Lama, cu zâmbet de iubire
Șezi în fața mea, pe tronul de lei purtat
Pe perne de lotus, și lumina Lunii,
Continuă să mă înveți mereu mii de ani de acum înainte.
Nobilă sursă de binecuvântări.
Nimic nu este mai presus de tine
Cu care binefaceri să acumulez.

Marea ta înțelepciune cuprinde
Tot ceea ce este de știut.
Perlele învățăturii tale sunt nestemate
La urechile celor binecuvântați;
Faima corpului tău
În lumina aurei ce te înconjoară, strălucește.
Numai  văzându-te,
Numai auzindu-te,
Numai amintindu-mi de strălucirea chipului tău,
Mă face să mă aplec și binecuvântările tale să le primesc.

În inima mea, un ocean imens de ofrande îți ofer ție
Precum norul ce acoperă tot cerul;
Tămâie dulce mirositoare,
Diverse flori, parfumuri și lămpi de lumină,
Și orice lucru ce simțurile ți le îmbie.
Pe toate ți le ofer ție, sursă a binefacerilor mele,
Ca dar pentru a-ți face plăcere.

Din adâncul inimii mele, îmi cer iertarea
Și în fața ta mă confesez
Despre orice rău, până și pe cel mai mic
Ce cu gândul, vorba și fapta l-am înfăptuit,
Orice păcat pe care-l port cu mine din vremurile de demult,
Și în special cele trei tipuri de jurăminte
Pe care le-am încălcat.

În aceste vremuri degenerate, mari eforturi ai făcut
Și știință multă ai acumulat.
Cele opt gânduri lumești, pe toate le-ai eliminat
Și te-ai folosit bine de toate ocaziile vieții ce s-au ivit.
Salvatorul nostru –
Inimile noastre sunt pline de bucurie
Și îți mulțumim pentru toate faptele mărețe pe care le-ai înfăptuit.

Scumpi și sfinți învățători
Învăluiți-vă corpurile voastre dharmice
De nori groși de înțelepciune și multă iubire,
Și faceți să curgă cu putere
Ploaie de învățături profunde
Peste pământul discipolilor voștri devotați,
După pregătirea și ale lor capacități.

Fie ca prin această fapta bună de a mă ruga
Să fie binecuvântare Dharmei și a întregii creații.
În mod special aici mă voi ruga
Ca mulți ani de acum încolo să pot purta
Lumina, esența cuvântului și a
Învățăturilor lui Je Tsongkapa cel strălucit.

Ochilor iubirii – tezaur de iubire infinită
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armata de demonii,
Lui Tsongkapa – diamantul din coroana înțelepților din țara înzăpezită,
La picioarele lui Je Tsongkapa mă prosternez
.

Scumpul și iubitul meu Lama,
Vino să stai în inima mea,
Șezi, te rog pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să ajung să am corpul, vorba și mintea ta sublimă.

Scumpul și iubitul meu Lama,
Vino să stai în inima mea,
Șezi, te rog pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să realizez scopurile căii și țelul final.

Scumpul și iubitul meu Lama,
Vino să stai în inima mea,
Șezi, te rog pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta.
Rămâi cu mine până în ziua
În care samsara se va termina.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Fie să apară mărețul Tsongkapa,
Și să mă îndrume pe Calea cea mare,
Giuvaer al învățăturilor celor victorioși
Și niciodată să nu mă îndepărtez de ea.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Niciodată să nu mai fiu separată de învățători desăvârșiți.
Și permite-mi să mă scald mereu
În lumina glorioasă a Dharmei.

Fie ca să pot finaliza pe orice cale sau nivel
Cunoașterea și toate virtuțile mele,
Și astfel, repede să ajung
Să fiu eu însă(u)mi cea(l) care poartă Diamantul.

Mantra lui Je Tsongkapa

Ochilor iubirii – tezaur de iubire infinită1
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte2
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armata de demonii,3
Lui Tsongkapa – diamantul din coroana înțelepților din țara înzăpezită,
La picioarele lui Je Tsongkapa mă prosternez

1Chenrezik
2Manjusri
3Vajradhara

Je Tsongkapa
Je Tsongkapa

3a. Mii de îngeri din paradisul cerului – Lama feminin

Ganden hlagyama


Din inima Lordului a miilor de îngeri
Care în paradisul cerurilor locuiesc
Vino, Lobsang Drakpa, vino la mine
Rege atotștiutor al Dharmei
Vino cu fii tăi, călărind pe un nor
Pufos ca zăpada de pe piscul munților.

Scumpa mea Lama, cu zâmbet de iubire
Șezi în fața mea, pe tronul de lei purtat
Pe perne de lotus, și lumina Lunii,
Continuă să mă înveți mereu mii de ani de acum înainte.
Nobilă sursă de binecuvântări.
Nimic nu este mai presus de tine
Cu care binefaceri să acumulez.

Marea ta înțelepciune cuprinde
Tot ceea ce este de știut.
Perlele învățăturii tale sunt nestemate
La urechile celor binecuvântați;
Faima corpului tău
În lumina aurei ce te înconjoară, strălucește.
Numai văzându-te,
Numai auzindu-te,
Numai amintindu-mi de strălucirea chipului tău,
Mă face să mă aplec și binecuvântările tale să le primesc.

În inima mea, un ocean imens de ofrande îți ofer ție
Precum norul ce acoperă tot cerul;
Tămâie dulce mirositoare,
Diverse flori, parfumuri și lămpi de lumină,
Și orice lucru ce simțurile ți le îmbie.
Pe toate ți le ofer ție, sursă a binefacerilor mele,
Ca dar pentru a-ți face plăcere.

Din adâncul inimii mele, îmi cer iertarea
Și în fața ta mă confesez
Despre orice rău, până și pe cel mai mic
Ce cu gândul, vorba și fapta l-am înfăptuit,
Orice păcat pe care-l port cu mine din vremurile de demult,
Și în special cele trei tipuri de jurăminte
Pe care le-am încălcat.

În aceste vremuri degenerate, mari eforturi ai făcut
Și știință multă ai acumulat.
Cele opt gânduri lumești, pe toate le-ai eliminat
Și te-ai folosit bine de toate ocaziile vieții ce s-au ivit.
Salvatoarea noastră
Inimile noastre sunt pline de bucurie
Și îți mulțumim pentru toate faptele mărețe pe care le-ai înfăptuit.

Scumpi și sfinți învățători
Învăluiți-vă corpurile voastre dharmice
De nori groși de înțelepciune și multă iubire,
Și faceți să curgă cu putere
Ploaia de învățături profunde
Peste pământul discipolilor voștri devotați,
După pregătirea și ale lor capacități.

Fie ca prin această faptă bună de a mă ruga
Să fie binecuvântare Dharmei și a întregii creații.
În mod special aici mă voi ruga
Ca mulți ani de acum încolo să pot purta
Lumina, esența cuvântului și a
Învățăturilor lui Je Tsongkapa cel strălucit.

Ochilor iubirii – tezaur de iubire infinită
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armata de demoni,
Lui Tsongkapa – diamantul din coroana înțelepților din țara înzăpezită,
La picioarele lui Je Tsongkapa mă prosternez
.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea,
Șezi, te rog pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să ajung să am corpul, vorba și mintea ta sublimă.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea,
Șezi, te rog pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să realizez scopurile căii și țelul final.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea,
Șezi, te rog pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta.
Rămâi cu mine până în ziua
În care samsara se va termina.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Fie să apară mărețul Tsongkapa,
Și să mă îndrume pe Calea cea mare,
Giuvaer al învățăturilor celor victorioși
Și niciodată să nu mă îndepărtez de ea.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Niciodată să nu mai fiu separată de învățători desăvârșiți.
Și permite-mi să mă scald mereu
În lumina glorioasă a Dharmei.

Fie ca să pot finaliza pe orice cale sau nivel
Cunoașterea și toate virtuțile mele,
Și astfel, repede să ajung
Să fiu eu însă(u)mi cea(l) care poartă Diamantul.

Mantra lui Je Tsongkapa

Ochilor iubirii – tezaur de iubire infinită1
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte2
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armata de demonii,3
Lui Tsongkapa – diamantul din coroana înțelepților din țara înzăpezită,
La picioarele lui Je Tsongkapa mă prosternez

1Chenrezik
2Manjusri
3Vajradhara

Je Tsongkapa
Je Tsongkapa

2. Cele patru gânduri infinite


 1. Fie ca toate ființele să aibă parte
  De întreaga fericire și de toate cauzele ei.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 1. Fie ca toate ființele să se elibereze
  De orice suferință și de toate cauzele ei.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 1. Fie ca toate ființele să-și dezvolte
  Un comportament egal și iubitor,
  Fără atașament de cei dragi
  Și aversiune față de ceilalți.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 1. Fie ca toate ființele să ajungă
  La fericirea supremă
  Și la plăcerea sublimă a lui Buddha!

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.