Cele trei căi principale

de Je Tsongkapa

La picioarele strălucitului meu învățător, Manjushri, mă prosternez.


 

1.
Esența învățăturilor înalte a celor victorioși,
Căile copiilor lor sfinți,
Deschiderea porții celor norocoși căutători de libertate –
Toate acestea am sa ți le explic cât am să pot mai bine.


2.
Când dorința pentru plăcerile vieții în inima ta a încetat,
Recunoștința pentru viața abundentă și timp liber s-a intensificat
Și pe drumurile celor victorioși conștiința s-a îndreptat
Asculta cu mintea pură, prietene binecuvântat.


3.
Fără renunțare pură, nu vei putea să-ți încetezi
Pasiunea pentru plăcerile lumești.
Din acest ocean al vieții,
Dorul pentru viață este ceea
Ce înlănțuie orice ființă.
Si pentru asta, prietene, mai întâi
Caută ca la renunțare să ajungi.

4.
Greu este de găsit o viață de resurse și oportunități
Și pe de altă parte – este atât de scurtă.
Reflectă mult la asta,
Pentru a-ți stăvili dorința pentru aceasta viață.

5.
Gândește-te mereu, 
Cum fapta și al ei fruct
Împreună vin după tine.
Ciclul suferinței
Și dorul pentru viața viitoare
Încetează să le mai dorești.

6.
Când în acest astfel vei medita
Și dorul pentru plăcerile lumești,
Nici o clipă nu vei mai simți
Și zi și noapte în inima ta vei aspira
Ca eliberarea să o obții,
Numai atunci, renunțarea o vei găsi.


7.
Singură renunțarea, nu te poate aduce
La extazul total al lui Buddha,
La extazul iluminării complete,
Decât dacă este legată
De cea mai pură aspirație;
Și numai astfel își dezvoltă
Înțelepții marea dorință de iluminare.

8.
Târâte de curenții celor patru râuri tumultoase,
Legate de lanțurile faptelor trecute,
Datorită atașamentului de sine, în celule de oțel sunt înghesuite
Și în obscuritatea ignoranței sunt scufundate.

9.
În roata vieții nesfârșite se renasc ele mereu.
Nașterea lor, torturată este ea de cele trei suferințe.
Amintește-ți în permanență
De durerea mamelor tale și tot ceea ce li se întâmplă,
Și încearcă să-ți dezvolți aspirația cea mai înaltă.

10.
Chiar daca renunțarea sau aspirația ți le-ai dezvoltat,
Dacă nu ai înțelepciunea ce înțelege realitatea în mod corect
Nu vei putea tăia rădăcinile ciclului morții și al vieții.
Fă eforturi, deci, existența dependentă să o înțelegi.

11.
Daca ai putea discerne că în interiorul și în afara roții
Legea cauzei și a efectului niciodată nu a eșuat
Și fiecare fenomen și obiect este supusă ei,
Cu timpul fermitatea apariției o vei contesta și va dispărea.
Atunci vei ști că pe drumul ce-i face plăcere lui Buddha, tu pășești.

12.
Dacă încă nu ai realizat gândul celui iluminat,
Atâta vreme când cele doua îți par a fi separate,
Ivirea lucrurilor, existenta lor condiționată, fără greș
Și a lor vacuitate, lipsite sunt ele de orice identitate.

13.
Va veni ziua, în care cele două nu vor mai fi separate,
Ziua in care unul singur vor deveni.
Înțelegerea desăvârșită a existenței condiționate,
Ea însăși va distruge conceptul atașării tale de obiecte.
Și atunci analiza percepției corecte va fi completă.

14.
În plus, înțelegerea aparenței
Va împiedica extrema existență,
Iar înțelegerea vacuității – pe cea a nonexistenței.
Și dacă vei vedea cum vacuitatea și dependența de lume
Mână în mână merg, nu vei mai aluneca niciodată
În punctele de vedere extreme.

15.
Când ai înțeles bine, ca și mine
Punctele esențiale ale
Fiecărei căi principale,
Mergi, fiul meu, să te izolezi
Și depune eforturi multe
Ca dorința supremă din inima ta
Să ți-o împlinești.

Je Tsongkapa

 

Dedicația


 

 

Datorită faptei mele bune
Pe care am făcut-o chiar acum,

Fie ca toate ființele
Să-și desăvârșească
Colecția de binefaceri și înțelepciune.

Și astfel, să dobândească,
Cele două corpuri sublime
Ce numai din cele două colectii se înfăptuiesc.

Cele patru gânduri infinite


 

 1. Fie ca toate ființele să aibă parte
  De întreaga fericire și de toate cauzele ei.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Eu însumi voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 

 1. Fie ca toate ființele să se elibereze
  De orice suferință și de toate cauzele ei.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Eu însumi voi acționa ca ele să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 

 1. Fie ca toate ființele să-și dezvolte
  Comportamentul egal și iubitor,
  Fără atașament de cei dragi
  Și aversiune față de ceilalți.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Eu însumi voi acționa ca ele să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 

 1. Fie ca toate ființele să ajungă
  La fericirea supremă
  Și la plăcerea sublimă a lui Buddha!

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Eu însumi voi acționa ca ele să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 

Opt versete de antrenare a minții


Eight Verses for Developing the Good Heart,
written by the Kadampa Geshe named Diamond Lion,
from the Plains of Langri

Opt versete de antrenare a minţii pentru dezvoltarea unei inimi bune,
scrise de Kadampa Geshe,
numit şi “Leul de Diamant”, din Câmpiile Langri

Geshe Langri Tangpa, Dorje Senge

 

1. Fie să învăț de a prețui orice ființă vie
Mai mult decât perla ce îndeplinește orice dorință
Și în inima mea cu drag să o păstrez
Pe calea împlinirii țelului meu suprem.

2. Cu oricine voi fi și în orice loc mă voi găsi,
Fie să pot, din toată inima mea,
Să mă văd pe mine însămi inferioară
Și pe celălalt superior.

3. Fie ca pe tot parcursul zilei să fiu atentă
La orice gând negativ sau răutăcios ce în minte se ivește,
Și cu toată puterea, pe loc să-l stăvilesc
Fiindcă el mă rănește și pe mine, dar și pe cel de lângă mine.

4. Rareori de oameni răi când mă lovesc,
Chinuiți de fapte rele și durere,
Fie ca în inima mea să învăț să-i prețuiesc
Căci rari sunt ei și greu de găsit, ca și o mină de aur.

5. Când cel cu inima plină de gelozie
Mă rănește și insultă,
Fie să pierd eu
Și el să fie în câștig.

6. Atunci când spre prietenul meu mă îndrept
Cu speranța ca la necaz să mă ajute
Iar în loc de asta, el un mare prejudiciu îmi va aduce,
Fie să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.

7. Pe scurt, fie ca pe orice cale să pot dărui
Tuturor mamelor mele tot ajutorul și bucuria,
Și în secret, cu modestie, asupra mea să pot lua
Toata suferința și durerea lor.

8. Fie ca toate acestea să nu mai fie niciodată pătate
De cele opt gânduri lumești.
Și fie ca totul ca o iluzie să percep
Și de lanțurile atașamentului eu însămi să mă eliberez.

Sursa binefacerilor mele

ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ།

Yunten Shir Gyurma

de Je Tsonkapa 


Guru Rinpoche, Buddha Shakyamuni, Lama Tsongkhapa

 

1. Sursă a binefacerilor mele,
A conștientizărilor și meritelor mele,
Buna și scumpa mea învățătoare,
Binecuvântează-mă în primul rând să văd și să înțeleg
Că o relație apropiată de tine
Este însăși esența drumului meu.
Permite-mi să perseverez în a te servi cu devotament,
Din tot sufletul și cu tot respectul meu.

2. Binecuvântează-mă din nou, să realizez
Că viața pe care o trăiesc acum,
Cu multe oportunități și timp liber,
Este infinit de rară și greu de obținut.
Permite-mi să aspir zi și noapte
Ca pe ea la maxim sa o folosesc.

3. Corpul și viața mea sunt trecătoare
Precum bulele din spuma unui val.
Binecuvântează-mă să-mi amintesc că moartea
În fiecare clipă se apropie să mă distrugă.
Ajută-mă să găsesc sigur înțelegerea
Că totalitatea faptelor mele, albe sau negre,
Și efectele lor ce mi le vor aduce
După moartea mea, ca o umbră mă vor urmări.

4. Permite-mi să fiu atentă și să opresc
Toate greșelile și nedreptățile mele, chiar și cele mai mici
Și astfel, să-mi amintesc și să perseverez
În a face absolut fiecare faptă nobilă
Din multele pe care le pot face.

5. Binecuvântează-mă să percep că este o curată nebunie
Să fug după bunuri materiale care niciodată nu mă satisfac.
Precum trestia fragilă mă susțin,
Iar natura lor e înșelătoare, sursa tuturor suferințelor, ele sunt.
Te rog, ajută-mă să pot simți pe deplin
Acel dor intens pentru fericirea de libertate.

6. Binecuvântează-mă ca mulțimea gândurilor mele pure
Să mă conducă cu multă atenție pe căile de urmat,
Și astfel, să-mi amintesc ca niciodată să nu încalc
Jurămintele de moralitate ce mi le-am luat.
Permite-mi să plăstrez standardele morale
Ca baza a practicii mele,
Pentru că ele sunt rădăcinile adânci
Ale Dharmei, ale învățăturilor lui Buddha.

7. Am reușit să alunec în marea suferință a vieții.
Binecuvântează-mă să văd că fiecare ființă vie,
Ca și mama mea fiind,
În marea durere și agonie, ca și mine a căzut.
Permite-mi să practic înalta dorință
De a atinge iluminarea, pentru a o scoate din suferință.

8. Binecuvântează-mă să văd clar
Că numai dorința în sine nu este suficientă.
Nici calea spre iluminare singur nu o pot finaliza
Fără o practică temeinică a celor trei moralități.
Dă-mi dorința fermă de a mă educa 
Pe aceleași căi ca și ale copiilor victorioși.

9
. Lasă-mă să obțin repede
Drumul cunoașterii și a liniștii,
O minte ce nu este distrasă de obiectele greșite
Și care înțelege semnificația perfectă
Printr-o analiză corespunzătoare.

10. Odată ce m-am instruit să devin un vas demn
Al căilor deschise tuturor,
Binecuvântează-mă și permite-mi să intru cu ușurință
Pe calea de Diamant –
Cea mai înaltă și mai nobilă dintre toate,
Poartă de intrare a celor binecuvântați și nobili aleși.

11. Și astfel după ce de poartă am trecut
Binecuvântează-mă să cunosc în mod cert
Că păstrarea impecabilă a fiecărei îndrumări
Este condiția de bază a ambelor realizări.
Permite-mi ca jurămintele luate,
Ca pe ochii din cap să le păstrez.

12. Binecuvântează-mă să realizez punctele principale,
Esența căilor secrete,
Cu precizie și pe ambele nivele.
Permite-mi să acționez după sfatul celor sfinți
Ca toate eforturile să le depun și niciodată să nu părăsesc
Practica de “Patru ori”,
Superioară fiind dintre toate.

13. Binecuvântează-mă și dă-i învățătorului meu spiritual
Care pe drumul meu cel bun mă orientează,
Și tuturor prietenilor mei, ce mă însoțesc pe calea ce o urmez,
De o viață lungă și fructuoasă să aibă parte.
Binecuvântează-mă și pune capăt pentru totdeauna
Tuturor obstacolelor mele,
Interioare sau exterioare, ce m-ar putea opri.

14. De-a lungul vieților ce le voi trăi
Binecuvântează-mă să nu mai fiu
Niciodată separată de învățători desăvârșiți.
Și permite-mi să mă scald mereu
În lumina glorioasă a Dharmei.

15. Binecuvântează-mă ca să mă educ
Pe orice cale sau nivel
Și fiecare calitate nobilă la perfecțiune să o aduc.
Și astfel, repede să ajung
Să fiu eu însămi cea care Diamantul îl poartă.

Mii de îngeri din paradisul cerului

Ganden Hla gyema

Rugăciunea Lamei


 

Din inima Lordului a miilor de îngeri
Care în paradisul cerului locuiesc
*Vino, Lobsang Drakpa, vino la mine
Rege atotștiutor al Dharmei
Vino cu fiii tăi, călărind pe un nor
Pufos ca zăpada de pe piscul munților.*

Scumpa mea Lama, cu zâmbet de iubire
Șezi în fața mea, pe tronul de lei purtat,
Pe perne de lotus și lumina Lunii,
Continuă să mă înveți mereu mii de ani de acum înainte.
Nobilă sursă de binecuvântări,
Nimic nu este mai presus de tine
Cu care binefaceri să acumulez.

Marea ta înțelepciune cuprinde
Tot ceea ce este de știut.
Perlele învățăturii tale sunt nestemate
La urechile celor binecuvântați.
Faima corpului tău
În lumina aurei ce te înconjoară, strălucește.
Numai văzându-te,
Numai auzindu-te,
Numai amintindu-mi de strălucirea chipului tău,
Mă face să mă aplec și binecuvântările tale să le primesc.

*În inima mea, un ocean imens de ofrande îți ofer ție,
Precum norul ce acoperă tot cerul,
Tămâie dulce mirositoare,
Diverse flori, parfumuri și lămpi de lumină,
Și orice lucru ce simțurile ți le îmbie.
Pe toate ți le ofer ție, sursă a binefacerilor mele,
Ca dar pentru a-ți face plăcere.*

Din adâncul inimii mele regret profund,
Și în fața ta mă confesez
Despre orice rău, până și pe cel mai mic,
Ce cu gândul, vorba și fapta l-am înfăptuit,
Orice păcat pe care-l port cu mine din vremurile de demult,
Și în special cele trei tipuri de jurăminte
Pe care le-am încălcat.

În aceste vremuri degenerate, mari eforturi ai făcut
Și știință multă ai acumulat.
Cele opt gânduri lumești, pe toate le-ai eliminat
Și te-ai folosit bine de toate ocaziile vieții ce s-au ivit.
Salvatoarea noastră,
Inimile noastre sunt pline de bucurie
Și îți mulțumim pentru imensa muncă ce ai înfăptuit.

Scumpi și sfinți învățători,
Învăluiți-vă corpurile voastre dharmice
De nori groși de înțelepciune și multă iubire,
Și faceți să curgă cu putere
Ploaie de învățături cuprinzătoare și profunde
Peste pământul discipolilor voștri devotați,
După pregătirea și ale lor capacități.

Fie ca această faptă bună de a mă ruga
Să fie binecuvântare Dharmei și întregii creații.
În mod special aici mă voi ruga
Ca mulți ani de acum încolo să pot purta
Lumina, esența cuvântului și a
Învățăturilor lui Je Tsongkapa cel strălucit.

Ochilor iubirii – tezaurul iubirii fără obiect,
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte,
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armată de demoni,
Lui Tsongkapa – diamantul coroanei înțelepților din țara zăpezii,
La picioarele lui Je Tsongkapa, mă prosternez.

_____________________________________________________

De-aș putea să-mi dezvolt înțelepciunea  învățării, reflecția și meditația,
De-aș putea să-mi sporesc abilitățile de a preda  teoriile, de a le clarifica și înțelesurile lor de a le explica.
De-aș putea obține rezultatele căii și cele  finale,
Fie să ajung repede ca tine.

De s-ar trezi în mine înțelepciunea contopirii  vacuității cu extaza,
De mi-aș elimina atașamentul greșit de  realitatea aparentă,
De mi-aș elimina din inima mea orice îndoială  față de scripturi,
Fie să ajung repede ca tine.
                                                                                         * de 3 ori
_____________________________________________________

Datorită ofrandei mele exterioară, interioară și  secretă,
Din inima sfântă a Lamei mele izbucnesc raze  albe de lumină,
Prin creștetul capului pătrund și se topesc în  mine.
Lumina albă curge prin mine și aduce cu ea 
Nectar alb, ca laptele,
Ce mă curăță de orice boală, orice lucru ce  dăunează, orice pată, orice obstacol,
Și îmi lasă corpul curat și sclipitor ca un cristal.

Nectar auriu-roșcat aduce cu ea, acum  înțelepciunea supremă;
Particulele de lumină sub forma Vocii blânde și  glorioase apar,
Lumina limpede aduce cu ea din toate direcțiile 
Înțelepciunea sublimă a tuturor Buddha și ai lor  copii.
Corpul ei sfânt cu corpul meu se contopește,
Și mă binecuvântează cu un val imens de înaltă  înțelepciune,
Ce înțelege sensul adânc al scrierilor înțelepte.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea.
Șezi, te rog, pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să ajung să am corpul, vorba și mintea ta sublimă.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea.
Șezi, te rog, pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta
Și ajută-mă să realizez obiectivele căii și cele finale.

A mea Lama, scumpă și iubită,
Vino să stai în inima mea.
Șezi, te rog, pe tronul din flori și lumină,
Răspândește peste mine compasiunea ta,
Rămâi cu mine până în ziua
În care samsara se va termina.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Fie să apară mărele Tsongkapa
Și să mă îndrume pe Calea cea mare,
Giuvaer al învățăturilor celor victorioși,
Și niciodată să nu mă îndepărtez de ea.

De-a lungul vieților ce le voi trăi
Niciodată să nu mai fiu separată de învățători desăvârșiți
Și permite-mi să mă scald mereu
În lumina glorioasă a Dharmei.

Fie ca să pot finaliza pe orice cale sau nivel
Cunoașterea și toate virtuțile mele,
Și astfel, repede să ajung
Să fiu eu însămi cea care poartă Diamantul îl poartă.

 

Mantra lui Je Tsongkapa

Ochilor iubirii – tezaur iubirii fără obiect1,
Vocii blânde și glorioase – Lordului înțelepciunii perfecte2,
Păstrătorului de secret – cel ce înfrânge întreaga armata de demonii3,
Lui Tsongkapa – diamantul coroanei înțelepților din țara zăpezii,
La picioarele lui Je Tsongkapa, mă prosternez.

1Chenrezik
2Manjusri
3Vajradhara

Je Tsongkapa
Je Tsongkapa

Sutra Inimii


Pakpa chomdendema sherab kyi paroltu chinpey nyingpo

Doamna de neînvins, inima perfecțiunii înțelepciunii.


În fața tuturor Buddha și Bodhisattva mă prosternez.
Mă aplec în fața perfecțiunii înțelepciunii,
Mama tuturor celor victorioși din triada timpului,
Ce nu se poate exprima în gândire și cuvânt,
Fără început și fără de sfârșit, însăși esența spațiului,
Obiect activ al înțelepciunii care examinează natura sa.Așa am auzit odată această învățătură.

Cândva stătea Buddha pe muntele Piscul Vulturului, în casa regelui și, împreună cu el, o mare și sfântă comunitate de călugări și o mare și sfântă comunitate de Bodhisattva.

La un moment dat, Cel binecuvântat intră într-o profundă stare de meditație, cunoscută în învățătura dharma drept “conștientizarea profundă”.

Tot în acel moment se scufundă și Bodhisattva, înalta ființă, nobilul stăpân Chenrezik, în meditație profundă asupra perfecțiunii înțelepciunii și văzu perfect că cele cinci agregate ale omului sunt goale de orice natură proprie.

Apoi, prin puterea lui Buddha, tânărul călugăr pe nume Shari Putra se îndreptă spre Bodhisattva, înalta ființă, nobilul stăpân Chenrezik, și îl întrebă așa: “Care este modul în care ar trebui să practice fiul sau fiica nobilei familii ce doresc să exerseze practica profundă a perfecțiunii înțelepciunii?”

 Și astfel îi răspunse Bodhisattva, înalta ființă, nobilul stăpân Chenrezik, tânărului călugăr Shari Putra:

”Oh, Shari Putra, fiul sau fiica nobilei familii care doresc să exerseze practica profundă a perfecțiunii înțelepciunii, vor trebui mai întâi să perceapă perfect că toate cele cinci agregate ale omului sunt goale de orice natură proprie.

Forma este goală, vacuitatea este formă. Vacuitatea nu este separată de formă și forma nu este separată de vacuitate.

La fel și sentimentele, abilitatea de a discerne, factorii mentali și conștiința pe care le deții: ele sunt toate goale.

Și astfel putem spune, Shari Putra, că orice lucru existent este gol, lipsit de orice natură. Nimic nu începe și nimic nu se sfârșește. Nimic nu este impur și nimic nu devine pur. Nimic nu se împuținează și nimic nu se înmulțește.

Și astfel, Shari Putra, putem spune că în vacuitate nu există formă, nu există sentimente, nu există abilitatea de a discerne, nu există factori mentali, nu există conștiință.

Acolo nu sunt nici ochi; nici urechi; nici nas; nici limbă; nici corp; nici minte; nici formă; nici sunet; nici miros; nici gust; nimic ce poate fi atins și nici conștiință.

Acolo nu există nici o componentă care să vadă și nici o componentă care să fie conștientă de ceea ce vede; și tot așa până la lipsa componentei conștiinței și lipsa componentei conștientizării conștiinței.

Nu există ignoranță, nu există eliminarea ignoranței; și tot așa până la absența bătrâneții și a morții, și absența eliminării bătrâneții și a morții.

Acolo nu există suferință, nici sursă a suferinței; nici încetarea suferinței; și nici cale de încetare a suferinței.

Acolo nu există înțelepciune; nu este nimic de realizat; și nimic de nerealizat.

Și dacă nu este nimic de realizat, Shari Putra, atunci toți Bodhisattva sunt capabili să practice perfecțiunea înțelepciunii și să rămână în această perfecțiune a înțelepciunii. Acest fapt îi eliberează de orice obstacol din mintea lor și îi eliberează de orice frică. Ei abandonează complet orice concepție greșită și ajung la scopul final al Nirvanei.

La fel și toții Buddha, din trecut, prezent și viitor, bazându-se pe aceeași perfecțiune a înțelepciunii, ajung la iluminarea completă, inegalabilă, la starea de iluminare totală a lui Buddha.

Aceasta este mantra înțelepciunii perfecte, mantra înaltei conștiințe; mantra care transcende totul; mantra egală cu cel de neegalat; mantra ce pune capăt oricărei forme de suferință; mantra știută ca adevăr, căci ea nu dezamăgește; acestea sunt cuvintele mantrei înțelepciunii perfecte:

Tadyatha.
Gate gate paragate parasamgate,
Bodhi svaha.

Oh, Shari Putra, acesta este modul în care marele Bodhisattva trebuie să practice perfecțiunea înțelepciunii profunde. “

Apoi, Buddha se trezi din starea lui profundă de meditație și se îndreptă spre marele Bodhisattva, mărețul Avalokiteshvara, stăpânul puterii și îi binecuvântă spusele:

”Adevărat este.”
”Adevărat este.” spuse el,
”Adevărat este.” spuse din nou.

Oh, fiu al nobilei familii, așa este! Într-adevăr așa este! Exact așa cum ai indicat va trebui să fie practicată perfecțiunea înțelepciunii profunde. Fiecare dintre Cei Astfel Ajunși, și ei se bucură de cuvintele tale ca și mine.”

Și după ce Buddha a vorbit așa, tânărul călugăr Shari Putra și marele Bodhisattva, mărețul Avalokiteshvara, stăpânul puterii, împreună cu toată comunitatea de discipoli, s-au bucurat cu toții în inimile lor. Lumea întreagă, zeii, oamenii, semi-zeii și spiritele, la fel s-au bucurat. Cu toții au lăudat ceea ce Buddha a vorbit.

Și astfel se sfârșește sutra Mahayanei, cunoscută sub numele de Doamna de neînvins, inima perfecțiunii înțelepciunii. Traducerea în limba română de Gabriela Bălan

Manuscris în sanscrită cu Sutra Inimii, scris în scrierea Siddhaṃ – Biblioteca Naționala a Franței