Opt versete de antrenare a minții


Eight Verses for Developing the Good Heart,
written by the Kadampa Geshe named Diamond Lion,
from the Plains of Langri

Opt versete de antrenare a minţii pentru dezvoltarea unei inimi bune,
scrise de Kadampa Geshe,
numit şi “Leul de Diamant”, din Câmpiile Langri

Geshe Langri Tangpa, Dorje Senge

 

1. Fie să învăț de a prețui orice ființă vie
Mai mult decât perla ce îndeplinește orice dorință
Și în inima mea cu drag să o păstrez
Pe calea împlinirii țelului meu suprem.

2. Cu oricine voi fi și în orice loc mă voi găsi,
Fie să pot, din toată inima mea,
Să mă văd pe mine însămi inferioară
Și pe celălalt superior.

3. Fie ca pe tot parcursul zilei să fiu atentă
La orice gând negativ sau răutăcios ce în minte se ivește,
Și cu toată puterea, pe loc să-l stăvilesc
Fiindcă el mă rănește și pe mine, dar și pe cel de lângă mine.

4. Rareori de oameni răi când mă lovesc,
Chinuiți de fapte rele și durere,
Fie ca în inima mea să învăț să-i prețuiesc
Căci rari sunt ei și greu de găsit, ca și o mină de aur.

5. Când cel cu inima plină de gelozie
Mă rănește și insultă,
Fie să pierd eu
Și el să fie în câștig.

6. Atunci când spre prietenul meu mă îndrept
Cu speranța ca la necaz să mă ajute
Iar în loc de asta, el un mare prejudiciu îmi va aduce,
Fie să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.

7. Pe scurt, fie ca pe orice cale să pot dărui
Tuturor mamelor mele tot ajutorul și bucuria,
Și în secret, cu modestie, asupra mea să pot lua
Toata suferința și durerea lor.

8. Fie ca toate acestea să nu mai fie niciodată pătate
De cele opt gânduri lumești.
Și fie ca totul ca o iluzie să percep
Și de lanțurile atașamentului eu însămi să mă eliberez.