Ce este Dharmakaya?

Dharmakaya (tib: chos sku – Cho Ku) este corpul mental a lui Buddha, corpul dharmic al lui Buddha, sau aspectul mental a lui Buddha. Îl mai putem defini prin corpul ultim, corpul real real – the Ultimate Body.

“Buddha-body of Reality” – Dharmakaya, Corpul Real al lui Buddha –  este natura sau esența finală a minții iluminate [byang-chub sems], care este necreată (skye-med), fără limitele unei elaborări conceptuale (spros-pa’i mtha’-bral), goală de existența intrinsecă sau inerentă (rang-bzhin-gyis stong-pa), natural radiantă, dincolo de dualitate și spațioasă precum cerul – spune Thupten Jinpa Langri, principalul traducator în Engleză încă din 1985 al HH Dalai Lama. 

Trikaya

Dharmakaya poate fi înțeles mai bine în contextul Trikaya – cele trei corpuri ale lui Buddha:

  1. Dharmakāya, natura lui Buddha, ordine & lege (legea Dharmei), corpul Adevărului Ultim, care întrupează în el principiul iluminarii si nu cunoaste limite sau granite;
  2. Saṃbhogakāya, corpul de plăcere sublimă, manifestarea luminii pure, prin care Buddha apare în tărâmurile superioare celor care îl pot percepe în acest corp – alți Buddha’si sau alți Bodhisattva’si;
  3. Nirmāṇakāya, corpul in care Buddha s-a întrupat în lumea noastră, emanație, sau corp cauzat care se manifestă în timp și spațiu, corpul în care a fost văzut de exemplu Buddha Shakyamuni (Gautama Buddha – cel istoric) de către toți oamenii care au trăit atunci. 
Trikaya

Aceste trei corpuri sunt trei calități ale lui Buddha, ale unei ființe iluminate (aspectul purității, aspectul întregului și aspectul transformării).

Dharmakaya vs Rupakaya

O altă clasificare a corpurilor lui Buddha (minte-corp) ne mai spune ca:

  1. Dharmakaya – este aspectul mental, minte, procese mentale 
  2. Rupakaya – este aspectul forma, fizic, material, al lui Buddha 

În rugăciunea numită Dedicație pe care o găsiți pe acest site, veți întâlni versurile:

“Și astfel, să dobândească,
Cele două corpuri sublime
Ce numai din cele două se înfăptuiesc.”

Autorul acestei rugăciuni face referire aici asupra celor două aspecte ale Budaității, aspectul de formă, cel fizic, și aspectul mental, ambele având rolul lor. 

Cauza aspectului fizic o reprezintă Metoda, sau binefacerile, faptele bune motivate de moralitate și altruism. Cauza aspectului mental o reprezinta înțelepciunea, studiul vacuității și percepția directă a acesteia. Mai spunem ca nu putem zbura fără aceste două aripi, nu poți să meditezi fără să practici, nu poți să practici fără să meditezi. 

În alte scrieri de specialitate mai găsim menționat numele de Svābhāvikakāya, ce înseamnă simplu, unitatea celor trei Kayas (Dharmakaya, Sambhogakaya și Nirmanakaya).

Dharmakaya – vacuitatea celorlalte două corpuri

Dharmakaya mai putem spune că este, pe lângă mintea lui Buddha (aspectul mental), și emptiness-ul sau vacuitatea celorlalte două corpuri, Sambhogakaya și Nirmanakaya. Astfel, o ființă normală precum noi proiectează peste această vacuitatea Nirmanakaya, iar o ființă iluminată proiectează peste această vacuitate Sambhogakaya, fiecare văzând, după semințe, ceea ce karma îl forțează să vadă. 

În acest sens, uitându-ne la acest aspect al Dharmakaya, ca și cauză pentru celelalte corpuri, toți avem acest Buddha-nature (o sămânță de Buddha) în noi, acest aspect al vacuității noastre, putem spune că avem potențialul de a deveni Buddha. 

Numai că în acest moment, noi cei care citim aceste rânduri proiectăm din cauza karmei noastre un corp în suferință peste această vacuitate. În momentul în care aceste cauze și rezultatele lor (conflictele mentale și cauzele lor) vor dispare atunci vom putea proiecta corpul lui Buddha peste acest potențial pe care îl avem toți.

Informații despre acest subiect pe site

În cursul ACI 1 vom vorbi și despre acest corp, despre Dharmakaya, iar în ACI 4 vom demonstra logic cauzele acestui aspect al lui Buddha, care este marea compasiune.