6. Cele trei căi principale

de Je Tsongkapa

La picioarele strălucitului meu învățător Manjushri, mă prosternez.


1.
Esența învățăturilor înalte a celor victorioși,
Căile copiilor lor sfinți,
Deschiderea porții celor norocoși căutători de libertate –
Toate acestea am sa ți le explic cât am să pot mai bine.


2.
Când dorința pentru plăcerile vieții în inima ta au încetat,
Recunoștința pentru viața abundentă și timp liber s-a intensificat
Și pe drumurile celor victorioși conștiința s-a îndreptat
Asculta cu mintea pură, prietene binecuvântat.


3.
Fără renunțare pură, nu vei putea să-ți încetezi
Pasiunea pentru plăcerile lumești
Din acest ocean al vieții,
Dorul pentru viață este cea
Ce înlănțuie orice ființă.
Si pentru asta, prietene, mai întâi
Caută ca la renunțare să ajungi.

4.
Greu este de găsit o  viață de resurse și oportunități
Și pe de altă parte – este atât de scurtă.
Reflectă mult la asta,
Pentru a-ți stăvili dorința pentru aceasta viață.

5.
Gândește-te mereu cum
Fapta și al ei fruct
Împreună vin după tine,
Ciclul suferinței
Și dorul pentru viața viitoare
Încetează să le mai dorești.

6.
Când în acest astfel vei medita și dorul
Pentru plăcerile lumești, nici o clipă nu-l vei mai simți
Și zi și noapte în inima ta vei aspira
Ca eliberarea să o obții,
Numai atunci, renunțarea o vei găsi.


7.
Singură renunțarea, nu te poate aduce
La extazul total al lui Buddha,
La extazul iluminării complete,
Decât dacă este legată
De cea mai pură aspirație;
Și numai astfel își dezvoltă
Înțelepții marea dorință de iluminare.

8.
Târâte de curenții celor patru râuri tumultoase,
Legate de lanțurile faptelor trecute,
Datorită atașamentului de sine, în celule de oțel sunt înghesuite,
Și în obscuritatea ignoranței sunt scufundate.


9.
În roata vieții nesfârșite, se renasc ele mereu,
Nașterea lor, torturată este ea de cele trei suferințe.
Amintește-ți în permanență

De durerea mamelor tale și tot cea ce li se întâmplă,
Și încearcă, să-ți dezvolți aspirația cea mai înaltă.

10.
Chiar daca renunțarea sau aspirația ți le-ai dezvoltat
Dacă nu ai înțelepciunea ce înțelege realitatea în mod corect
Nu vei putea tăia rădăcinile ciclului morții și al vieții.
Fă eforturi, deci, existența dependentă să o înțelegi.


11.
Daca ai putea discerne ca în interiorul și în afara roții
Legea cauzei și a afectului niciodată nu a eșuat
Și fiecare fenomen și obiect este supusă ei,
Cu timpul fermitatea apariției o vei contesta și va dispărea.
Atunci vei ști că pe drumul ce-i face plăcere lui Buddha, tu pășești.

12.
Dacă încă nu ai realizat gândul celui iluminat
Atâta vreme când cele doua îți par a fi separate:
Ivirea lucrurilor, existenta lor condiționată, fără greș
Și a lor vacuitate, lipsite sunt ele de orice identitate.

13.
Va veni ziua, în care cele două nu vor mai fi separate,
Ziua in care unul singur vor deveni.
Înțelegerea desăvârșită a existenței condiționate,
Ea însăși va distruge conceptul atașării tale de obiecte.
Și atunci analiza percepției corecte va fi completă.

14.
În plus, înțelegerea aparenței
Va împiedica extrema existență,
Iar înțelegerea vacuității – pe cea a nonexistenței.
Și dacă vei vedea cum vacuitatea și dependența de lume,
Mână în mână merg, nu vei mai aluneca niciodată
În punctele de vedere extreme.

15.
Când ai înțeles bine, ca si mine
Punctele esențiale ale
Fiecărei căi principale,
Mergi, fiul meu, să te izolezi
Și depune eforturi multe
Ca dorința supremă din inima ta
Să ți-o împlinești.

Je Tsongkapa

2. Cele patru gânduri infinite


 1. Fie ca toate ființele să aibă parte
  De întreaga fericire și de toate cauzele ei.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 1. Fie ca toate ființele să se elibereze
  De orice suferință și de toate cauzele ei.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 1. Fie ca toate ființele să-și dezvolte
  Un comportament egal și iubitor,
  Fără atașament de cei dragi
  Și aversiune față de ceilalți.

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

 1. Fie ca toate ființele să ajungă
  La fericirea supremă
  Și la plăcerea sublimă a lui Buddha!

  Ce minunat ar fi
  Dacă toate acestea s-ar împlini!
  Însumi eu voi acționa ca ele repede să se împlinească!
  Binecuvântează-mă, Lama-înger, să pot reuși deîndată.

1. Sutra Inimii


Pakpa chomdendema sherab kyi paroltu chinpey nyingpo

Doamna de neînvins, inima perfecțiunii înțelepciunii
.


În fața tuturor Buddha și Bodhisattva mă prosternez.

Mă aplec în fața perfecțiunii înțelepciunii,

Mama tuturor celor victorioși din triada timpului,

Ce nu se poate exprima în gândire și cuvânt,

Fără început și fără de sfârșit, însăși esența spațiului,

Obiect activ al înțelepciunii care examinează natura sa.Așa am auzit odată această învățătură.

Cândva stătea Buddha pe muntele Piscul Vulturului, în casa regelui, și împreună cu el, o mare și sfântă comunitate de călugări și o mare și sfântă comunitate de Bodhisattva.

La un moment dat, Cel binecuvântat intră într-o profundă stare de meditație, cunoscută în învățătura dharma “conștientizarea profundă”.

Tot în acel moment, se scufundă și Bodhisattva, înalta ființă, nobilul stăpân Chenrezik, în meditație profundă asupra perfecțiunii înțelepciunii, și văzu perfect că cele cinci agregate ale omului sunt goale de orice natură proprie.

Apoi, prin puterea lui Buddha, tânărul călugăr pe nume Shari Putra se îndreptă spre Bodhisattva, înalta ființă, nobilul stăpân Chenrezik și îl întrebă așa: “care este modul în care ar trebui să practice fiul sau fiica nobilei familii ce doresc să exerseze practica profundă a perfecțiunii înțelepciunii?

 Și astfel îi răspunse, Bodhisattva, înalta ființă, nobilul stăpân Chenrezik, tânărului călugăr Shari Putra:

”Oh, Shari Putra, fiul sau fiica nobilei familii care doresc să exerseze practica profundă a perfecțiunii înțelepciunii, vor trebui mai întâi să perceapă perfect că toate cele cinci agregate ale omului sunt goale de orice natură proprie. Forma este goală, vacuitatea este formă. Vacuitatea nu este separată de formă, și forma nu este separată de vacuitate”.

” La fel și sentimentele, abilitatea de a discerne, factorii mentali și conștiința pe care le deții: ele sunt toate goale”.

”Și astfel putem spune, Shari Putra, că orice lucru existent este gol; lipsit de orice natură. Nimic nu începe și nimic nu se sfârșește. Nimic nu este impur și nimic nu devine pur. Nimic nu se împuținează și nimic nu se înmulțește”.

 ”Și astfel, Shari Putra, putem spune că în vacuitate nu există formă, nu există sentimente, nu există abilitatea de a discerne, nu există factori mentali, nu există conștiință.”

”Acolo nu sunt nici ochi; nici urechi; nici nas; nici limbă; nici corp; nici minte;
nici formă; nici sunet; nici miros; nici gust; nimic ce poate fi atins și nici conștiință.”

”Acolo nu există nici o componentă care să vadă și nici o componentă care să fie conștientă de ceea ce vede; și tot așa până la lipsa componentei conștiinței și lipsa componentei conștientizării conștiinței”.

”Nu există ignoranță, nu există eliminarea ignoranței; și tot așa până la absența bătrâneții și a morții, și absența eliminării bătrâneții și a morții.

”Acolo nu există suferință, nici sursă a suferinței; nici încetarea suferinței; și nici cale de încetare a suferinței”.

”Acolo nu există înțelepciune; nu este nimic de realizat; și nimic de nerealizat”.

”Și dacă nu este nimic de realizat, Shari Putra, atunci toți Bodhisattva sunt capabili să practice perfecțiunea înțelepciunii, și să rămână în această perfecțiune a înțelepciunii. Acest fapt îi eliberează de orice obstacol din mintea lor și îi eliberează de orice frică. Ei abandonează complet orice concepție greșită; și ajung la scopul final al Nirvanei.

”La fel și toții Buddha, din trecut, prezent și viitor, bazându-se pe aceeași perfecțiune a înțelepciunii, ajung la iluminarea completă, inegalabilă, la starea de iluminare totală a lui Buddha.”

”Aceasta este mantra înțelepciunii perfecte, mantra înaltei conștiințe; mantra care transcende totul; mantra egală cu cel de neegalat; mantra ce pune capăt oricărei forme de suferință; mantra știută ca adevăr, căci ea nu dezamăgește; acestea sunt cuvintele mantrei înțelepciunii perfecte:


Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate, bodhi svaha.

” Oh, Shari Putra, acesta este modul în care marele Bodhisattva trebuie să practice perfecțiunea înțelepciunii profunde”.

Apoi, se trezi Buddha din starea lui profundă de meditație, și se îndreptă spre marele Bodhisattva, mărețul Avalokiteshvara, stăpânul puterii și îi binecuvântă spusele: ”Adevărat este”. ”Adevărat este ”, spuse el, ”Adevărat este” spuse din nou.

”Oh, fiu al nobilei familii, așa este, întra-adevăr așa este. Exact așa cum ai indicat, va trebui să fie practicată perfecțiunea înțelepciunii profunde”. Fiecare dintre cei Astfel ajunși, și ei se bucură de cuvintele tale ca și mine.

Și după ce Buddha a vorbit așa, tânărul călugăr Shari Putra, marele Bodhisattva, mărețul Avalokiteshvara, stăpânul puterii, împreună cu toată comunitatea de discipoli, s-au bucurat cu toții în inimile lor. Lumea întreagă- zei, oamenii, semi-zeii și spiritele, la fel s-au bucurat. Cu toții au lăudat ceea ce Buddha a vorbit.

Și astfel se sfârșește sutra Mahayanei, cunoscută sub numele de Doamna de neînvins, inima perfecțiunii înțelepciunii. Traducerea în limba română de Gabriela Bălan

Manuscris în sanscrită cu Sutra Inimii, scris în scrierea Siddhaṃ – Biblioteca Naționala a Franței